Välj en sida

Mind your business

Ta kontakt

Bra relationer lönar sig

Trygga medarbetare och färre konflikter leder till bättre kommunikation och effektivare arbetsprocesser, vilket i sin tur leder till – ökad lönsamhet. Human Challenge är specialister på ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Vi förser dig med konkreta verktyg och strategier för att lösa konflikter och få parter att lyssna till och förstå varandra. Kort och gott: vi bygger lönsamma företag genom människorna.

Coaching & LEDARSKAP

Hur gör man egentligen för att motivera, hantera konflikter och skapa hög effektivitet? All personlig utveckling bygger på ledarskap, oavsett om det handlar om att ta kommandot över sig själv eller andra. Human Challenge utbildar och coachar såväl dig som vill ta kommandot över dig själv som chefer som vill skapa engagerade, ansvarstagande medarbetare och självgående team.

Grupputveckling & processledning

Trots att forskning visar att välutvecklade grupper är mer produktiva och effektiva underskattas ofta betydelsen av bra relationer inom en organisation. Human Challenge hjälper er att skapa både emotionella och ekonomiska vinster genom att till exempel  identifiera just era styrkor och utmaningar och att sätta upp konkreta mål och handlingsplaner för fortsatt utveckling.

Partnering & samverkan

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

Mikael Larsson

Om Mikael Larsson, grundare av Human Challenge:

Mikael Larsson står med ett ben djupt förankrat i näringslivet och ett annat lika djupt i den akademiska världen. Han har utbildat sig inom psykologi, beteendevetenskap och sociologi sedan 1993 och är diplomerad psykosyntes-terapeut. Mikaels bakgrund inom näringslivet inleddes inom service- och resebranschen där han gjorde resan från reseledare till chef. Han har jobbat med coaching och utbildning av chefer inom företag och organisationer sedan 1997, delvis genom ett mycket nära samarbete med M-gruppen och IHM Business School, och han är även en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare. Själv anser han att några av hans viktigaste erfarenheter är dem han fått som stödperson på Maria Ungdom (sjukhus för drogberoende), lagandan från åren som fotbollsspelare, make,  far och närkontakten med många olika kulturer då han har haft hela världen som arbetsfält under många år.

Mikael Larsson
VD och diplomerad psykosyntesterapeut

Kontakt
Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss?
Mobil: 070-491 81 81 E-post: mikael@humanchallenge.se

Referenser

VAd tycker våra kunder

”Mycket bra program som jag är väldigt nöjd med. Jag uppskattade upplägget med att gå 2 dagar per månad vilket gav tid att arbeta med delmoment både hemma och på arbetsplatsen.”

Niclas

”Jag tycker att det är en klockren kurs som blandar teori och praktik på ett mycket bra sätt. Dessutom gör ni som ledare att det blir ett så bra och öppet klimat, det är i mötet med andra människor vi lär oss som bäst. Jag gillar också att ni körde upplägget utefter oss som deltagare!”

Kajsa

”Jag vill ännu en gång tacka er för en jättefin dag tillsammans på Hesselby slott. Det blev väldigt uppskattat och nyttigt. Många av medarbetarna har refererat till lärstilar och non-violent communication efter internatet, så det ni förmedlade har burit frukt.” 

Sara

Kunderfarenheter