FÖR FÖREtAG/ ORGANISATIONER

BRA RELATIONER
LÖNAR SIG

Trygga medarbetare och färre konflikter leder till bättre kommunikation och effektivare arbetsprocesser, vilket i sin tur leder till – ökad lönsamhet. Human Challenge är specialister på ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Vi förser dig med konkreta verktyg och strategier för att lösa konflikter och få parter att lyssna till och förstå varandra. Kort och gott: vi bygger lönsamma företag genom människorna.

COACHING & LEDARSKAP

Hur gör man egentligen för att motivera, hantera konflikter och skapa hög effektivitet? All personlig utveckling bygger på ledarskap, oavsett om det handlar om att ta kommandot över sig själv eller andra. Human Challenge utbildar och coachar såväl dig som vill ta kommandot över dig själv som chefer som vill skapa engagerade, ansvarstagande medarbetare och självgående team.

GRUPPUTVECKLING & PROCESSLEDNING

Trots att forskning visar att välutvecklade grupper är mer produktiva och effektiva underskattas ofta betydelsen av bra relationer inom en organisation. Human Challenge hjälper er att skapa både emotionella och ekonomiska vinster genom att till exempel  identifiera just era styrkor och utmaningar och att sätta upp konkreta mål och handlingsplaner för fortsatt utveckling.

PARTNERING & SAMVERKAN

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

Referenser

VAd tycker våra kunder

”Med Mikael som samverkansledare i mina bygg-projekt får jag alltid både en stabil och professionell kompetens i grupp – och ledarutveckling. Men även en otrolig nyfikenhet att vilja lära sig mer och förstå vad som är viktigt för min kund för att ständigt förbättra samverkan mellan alla parter.”

Matti Virkki
Affärschef, NCC

”Mycket bra program som jag är väldigt nöjd med. Jag uppskattade upplägget med att gå 2 dagar per månad vilket gav tid att arbeta med delmoment både hemma och på arbetsplatsen.”

Niclas

”Jag tycker att det är en klockren kurs som blandar teori och praktik på ett mycket bra sätt. Dessutom gör ni som ledare att det blir ett så bra och öppet klimat, det är i mötet med andra människor vi lär oss som bäst. Jag gillar också att ni körde upplägget utefter oss som deltagare!”
Kajsa
”Jag vill ännu en gång tacka er för en jättefin dag tillsammans på Hesselby slott. Det blev väldigt uppskattat och nyttigt. Många av medarbetarna har refererat till lärstilar och non-violent communication efter internatet, så det ni förmedlade har burit frukt.” 
Sara

Kunderfarenheter

VILL DU VETA MER?

Mobil: 070-491 81 81 E-post: mikael@humanchallenge.se