FÖR PRIVATPERSONER

Hitta din egen sanning

Att jobba med sitt inre kräver mod och tålamod. Likt en arkeolog kan jag hjälpa dig att hitta delar av dig själv som gömts och glömts bort under din livsresa. Fynden kan vara sköra, vackra, mörka och säregna. Du, kommer att behöva lära känna dessa delar av dig själv som om de vore en ny kompis. Det arbetet är något som jag med stor vördnad och respekt gärna stödjer dig i.

Jag är diplomerad psykosyntes-terapeut och ICT-teraput. Läs gärna mer om dessa två terapiformer nedan, för att se vilken som skulle kunna passa dig. De kan även med fördel kombineras.

PSYKOSYNTES – inre utveckling med djup, höjd och riktning

Vi har alla en historia som format oss, på gott och ont. Vi har också en oändlig potential som gör oss större än våra fysiska och psykiska begränsningar. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

I psykosyntesterapin utforskar vi bland annat vår historia och våra tidiga upplevelser i livet och tittar på hur dessa upplevelser kommit att prägla vårt nuvarande sätt att vara med oss själva och i våra nära relationer. På så vis kan vi upptäcka mönster i vårt sätt att leva, såväl bra som mindre bra. Mönster som inte gagnar oss kan förändras för att skapa utrymme för något nytt – ett nytt sätt att se på sig själv, sina relationer och livet.

Man kan – i grova drag – dela in i psykosyntes-terapin i tre delar:

• Personlig psykosyntes – det inre ledarskapet på djupet
• Transpersonell psykosyntes – mening och syfte
• Viljan – den medvetna riktningen

Önskar du veta mer om  denna terapiform? Klicka här för att läsa mer på Psykosyntesakademins hemsida.

ICT – INSTANT CHANGE THERAPY

Skillnaden mellan andra terapiformer och ICT är att ICT-terapeuten i samtalet med dig söker efter det som styr dig från det undermedvetna och ställer frågor på ett sätt som fintar ditt logiska sinne. 

Terapiformen går ut på att hitta roten till det som styr dig från ditt undermedvetna och när du väl blivit fri från det så sker förändringarna av sig självt och – blir bestående. Du kommer därmed att känna dig mer i kontakt med ditt sanna jag.

En ICT-terapeut behöver inte sätta dig i någon form av hypnos eller regressionsliknande tillstånd för att hitta dina undermedvetna sanningar. 

När din terapeut har hittat de slutsatser, sanningar och världsbilder du skapat (ofta redan som barn) eller traumatiska händelser som påverkat dig negativt genom livet, använder terapeuten ICT:s verktyg och metoder för att frigöra och ”omprogrammera” ditt undermedvetna.

Vill du veta mer om vad denna terapiform innebär? Klicka här för att läsa på ICT-akademins hemsida om hur en session kan gå till. 

AKTUELLA KURSER

ATT VARA MAN – BLI tRYGG I DIN MASKULINITET

Välkommen till en cirkel med män som stöttar dig att bli mer trygg i din maskulinitet. Syftet är att tänja på gränser och stödja dig som man att mer medvetet mogna i din maskulinitet.
Detta gör vi under trevliga omständigheter vid fyra tillfällen, bland annat under två dygn på Drakmöllans Gårdshotell på Österlen.

.

om mig: mikael larsson, samtalsterapeut

Jag är konsulten-coachen-terapeuten-yogainstruktören som har arbetat med samtalsstöd och handledning  i över 25 år i många olika typer av organisationer, såväl kända som mindre kända.

Min grund vilar tryggt i psykosyntespsykologin, men jag har under årens lopp vidareutbildat mig inom många olika metoder för mänsklig utveckling. Såväl för att bredda min palett som mitt perspektiv. 2021 slutförde jag en 200 timmars ”Yoga Teacher Training”, vilket jag ser som ett bra komplement i mitt holistiska tillvägagångssätt att arbeta med mänsklig transformation. Jag är även utbildad på ICT-akademin med inriktning på medberoende-problematik.

Sist men inte minst är jag en ganska flitigt anlitad föreläsare och har jobbat med coaching, ledarskapsutveckling och utbildning av chefer inom företag och organisationer sedan 1997.

 

”Mod och sårbarhet går hand i hand. Låt inte rädslan styra ditt liv – exponera dig för världen och våga visa dig sårbar.”

Mikael Larson, grundare Human Challenge

 

 


 

REFERENSER

”Mikael är en inlyssnande och bra samtalspartner. Han har fått mig att våga ta mer plats! tack för ditt stöd! ”

Jennifer, 45 år

”Ibland behövs det bara någon utanför som ställer frågor och lyssnar utan att komma med lösningen. Det har varit så hjälpsamt! ”

Karin, 55 år

”Det är första gången som jag har kunnat prata om existentiell frågor med någon utan att jag har behövt känna mig konstig.

Kim, 21 år

” I hela mitt liv har jag fått höra: bit ihop och kämpa! det är slut med det nu. Jag vill komma närmare mig själv med en snällare röst.” 

Mattias, 45 år

VILL DU VETA MER?

Mobil: 070-491 81 81 E-post: mikael@humanchallenge.se